Voor wie?

We richten ons op alleenstaanden, geboren tussen ‘55 en ’75.

We zoeken vooral aktieve mensen, die op zoek zijn naar nieuwe inspiratie om hun sociaal leven in te kleuren.

We gaan ervan uit dat iedereeen met ‘eerlijke bedoelingen’ naar onze aktiviteiten komt

La?Hasta! is geen zelfhulpgroep of therapeutische werking en zeker geen koppelbureau.

We richten ons niet op mensen die sociaal onaangepast zijn of geen sprankeltje optimisme vertonen.